Kurikassa investoidaan lapsiin, nuoriin ja hyvinvointiin

Lasten hyvinvointi edellä

Kurikan kaupunki on mukana UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallissa. Mallin avulla kunnassa voidaan varmistaa, että lapsen oikeudet toteutuvat mahdollisimman hyvin kunnan jokaisen lapsen arjessa. Tavoitteena ovat pysyvät, rakenteelliset muutokset kunnan toiminnassa.

– Kurikan kaupunki on jo pitkään pyrkinyt edistämään perheiden, lasten ja nuorten hyvinvointia yhdessä paikallisten verkostojen kanssa. Oli todella hienoa tulla valituksi mukaan UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malliin, koska työskentelyä lasten hyvinvoinnin eteen on jo tehty pitkäjänteisesti ja olemme valmiita sitoutumaan siihen jatkossakin, iloitsee Kurikan kaupunginjohtaja Anna-Kaisa Pusa.

– Uuden mallin myötä pääsemme uusien ajatusten ja ideoiden äärelle pienten kurikkalaisten hyväksi. Lasten oikeuksien toteutuminen on hyvin tärkeää Kurikan kaupungille, ja haluamme kehittää lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua heitä koskevien päätösten valmisteluun sekä saada äänensä kuuluviin.

Lapsiystävällinen kunta -malli tarjoaa kunnille tukea muun muassa päätösten lapsivaikutusten ennakkoarviointiin. Malli myös edellyttää kuntia kuulemaan lapsia ja nuoria osana päätöksentekoa. Lapsiystävällinen kunta -malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja UNICEFin kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin, jota toteutetaan yli 40 maassa. Mallissa tänä vuonna aloittaneet kunnat voivat saada UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen reilun kahden vuoden kehittämistyön jälkeen. Tunnustus on myönnetty tähän mennessä 14 kunnalle.

Toinen satsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyy harrastuksiin: Kurikassa on käytössä harrastamisen Suomen malli, jossa tavoitteena on tarjota mieluisa ja maksuton harrastus jokaiselle lapselle ja nuorelle koulupäivän yhteyteen. Harrastuskerhot tarjoavat kivaa yhdessä olemista ja tekemistä ja niihin voi lähteä mukaan hyvin matalalla kynnyksellä. Harrastukset valitaan koulukohtaisesti oppilaiden toiveita kuunnellen. Oppilailta on kysytty harrastustoiveita sekä valtakunnallisessa Koululaiskyselyssä että paikallisesti toteutetussa kyselyssä. Toivottuja harrastuksia Kurikassa olivat esimerkiksi parkour, puutyöt, videokuvaus, kuvataide ja teatterikerho.

Lue lisää harrastamisen Suomen mallista täältä.

Kurikassa halutaan panostaa lapsiin ja nuoriin sekä kuntalaisten hyvinvointiin.


Toimivat tilat opiskeluun

Kurikan keskustaan kampuksen läheisyyteen on valmistunut uusi alakoulu, Tuiskulan koulu. Koulussa on monikäyttöiset ja muunneltavat tilat, joita voidaan hyödyntää myös harrastustoiminnassa: koulun yhteydessä on muun muassa uudet tilat musiikkioppilaitokselle ja salibandykenttä. Koulun aulassa on pienimuotoinen esiintymistila, ja liikuntahalli varustetaan siirrettävällä näyttämöllä.

Jalasjärvelle puolestaan on rakentunut uusi yläaste noin 300 oppilaalle. Koulun yhteydessä on myös liikuntasali, joka mahdollistaa salibandyn pelaamisen kilpatasolla. Myös Jalasjärven koulun liikuntahallissa on siirrettävä näyttämö.

Tutustu myös upeaan Kurikan kampukseen.

Panostuksia hyvinvointiin

Kurikassa on investoitu paljon myös liikuntapaikkoihin. Molempien uusien koulujen yhteyteen nousee uudet liikuntasalit. Lähivuosina Kurikkaan on rakennettu myös useita lähiliikuntapaikkoja, kuten skeittiparkit kaikkiin kolmeen taajamaan, ulkoliikuntasali sekä useammat kuntoportaat.

Liikuntapaikkojen lisäksi satsaukset hyvinvointiin näkyvät myös muussa toiminnassa: Hyvinvointiohjaus vakinaistettiin tänä vuonna kaupungin pysyväksi toiminnaksi. Myös yksi kansainvälistäkin huomiotakin kerännyt yli 65-vuotiaiden liikuntapalveluseteli tavoitteelliseen voimaharjoitteluun saa jatkoa tulevaisuudessakin.

Lue lisää Kurikan liikuntapaikoista.

Haluatko tietää enemmän yli 65-vuotiaiden liikuntapalvelusetelistä?

Kurikan urheilupuiston uudet kuntoportaat valmistuivat vuodenvaihteessa.