Tavoitteena maksuton harrastus jokaiselle lapselle ja nuorelle

Harrastamisen Suomen malli -hanke saa jatkoa Kurikassa, ja syksyllä hanke laajenee kaikille Kurikan kouluille. Kurikassa tavoitteena on tarjota mieluinen ja maksuton harrastus jokaiselle lapselle ja nuorelle.

Harrastamisen Suomen malli -hankkeessa tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle koululaiselle maksuton ja mieluinen harrastus koulupäivän yhteyteen. Harrastuskerhot tarjoavat kivaa yhdessä olemista ja tekemistä, ja niihin voi lähteä mukaan hyvin matalalla kynnyksellä.

Harrastukset valitaan koulukohtaisesti oppilaiden toiveita kuunnellen. Oppilailta on kysytty harrastustoiveita sekä valtakunnallisessa Koululaiskyselyssä että paikallisesti toteutetussa kyselyssä. Toivottuja harrastuksia Kurikassa olivat esimerkiksi parkour, puutyöt, videokuvaus, kuvataide ja teatterikerho. Kerhot tullaan jaksottamaan lukuvuoden aikana, jotta mahdollisimman monen koululaisen harrastustoive toteutuu. Harrastusten valintaan vaikuttaa myös esimerkiksi ohjaajien saatavuus ja käytössä olevat tilat.

Jokaiselle koululle valitaan myös harrastusetsijä. Hän pyrkii yhdessä muun henkilökunnan kanssa tavoittamaan sellaisia henkilöitä, jotka eivät vielä ole löytäneet itselleen mieluisaa harrastusta. Etsijä on koululaisen tukena harrastuksen etsimisessä ja voi myös lähteä kokeilemaan kiinnostavaa harrastusta yhdessä koululaisen kanssa, jolloin kynnys uuden harrastuksen aloittamiseen madaltuu.

Keväällä 2021 Harrastamisen Suomen malli -hanketta pilotoitiin Kurikassa Paulaharjun koululla, Yhteiskoululla, Metsolan koululla ja Jurvan Yhtenäiskoulun luokilla 1–6. Kevään kokemusten pohjalta mallia on kehitetty syksyä varten. Kaikille kouluille pyritään löytämään koulukohtaisesti toimivin malli harrastusten järjestämiseen. Ilmoittautuminen kerhoihin alkaa syksyllä mahdollisimman pian koulujen alkamisen jälkeen.