Yli 65-vuotiaiden liikuntapalveluseteli

 

Kurikan oma erikoisuus on yli 65-vuotiaiden liikuntapalveluseteli, jonka tavoitteena on kehittää Kurikassa esteetöntä voimaharjoittelua ja kuntosalimahdollisuuksia kaiken ikäisille ja kuntoisille hyvän toimintakyvyn, yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin takia.

Liikuntatoimenpäällikkö Samuli Mäenpää kertoo, mistä kansainvälistä julkisuuttakin keräneessä liikuntapalvelusetelissä on oikein kyse.

Lisätietoja liikuntapalvelusetelistä saat täältä.

Tervehdys Kurikasta!

Kaupunkimme on rakentunut asukkaat edellä. Kokoomme nähden meillä on tarjottavana poikkeuksellisen paljon hyvän arjen kannalta tärkeitä asioita. Esimerkkejä tästä voi listata esim. liikuntapaikkojen moninaisuus, ulkoiluympäristöjen kauneus sekä ainutlaatuinen yhteishenki. Kurikassa ainutlaatuista on myös se, että meillä yli 65-vuotiaat kuntoilevat kaupungin tarjoamilla liikuntapalveluseteleillä, mikä on osa Kurikan kaupungin tavoitteita tukea kuntalaisten hyvinvointia ja alueen elinvoimaa. Palveluseteli on pääosin uusi tapa järjestää kunnallisia liikuntapalveluja, se lisää kuntalaisen valintamahdollisuuksia ja samalla edistää paikallista yrittäjyyttä. Pilotointivaiheessa palveluseteliä on kokeiltu yli 65-vuotiaiden tavoitteellisen voimaharjoittelun tukemiseksi Kurikassa.

Kaupungin tavoitteena on, että sellaisetkin yli 65-vuotiaat, joilla ei ole aiempaa kokemusta voimaharjoittelusta, innostuvat asiasta ja löytävät mitä hyötyä voimaharjoittelusta on heidän terveydelleen ja hyvinvoinnilleen. Kokeilun tavoitteena on luoda hyvinvoinnin yrittäjyyttä Kurikkaan ja näin ollen palvelusetelituottajan palvelut on tarjottava nimenomaan Kurikassa.

 

”Kurikassa ainutlaatuista on myös se, että meillä yli 65-vuotiaat kuntoilevat kaupungin tarjoamilla liikuntapalveluseteleillä, mikä on osa Kurikan kaupungin tavoitteita tukea kuntalaisten hyvinvointia ja alueen elinvoimaa.”

Valtakunnallisena tavoitteena on, että yli 75-vuotiaista 94 % asuisi mahdollisimman itsenäisesti ja kodinomaisesti. Tavoitteen saavuttamiseksi olisi tärkeää pyrkiä tukemaan ikääntyneiden hyvinvointia ja toimintakyvyn ylläpitoa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Päivittäinen liikkuminen on ikäihmiselle elinehto. Liikkuminen ei estä vanhenemista, mutta sen avulla säilytetään ja parannetaan lihasvoimaa, tasapainoa, liikkuvuutta ja kävelykykyä. Laadukkaan liikuntaharjoittelun avulla liikkumiskyvyn edellytyksiä voidaan parantaa vielä hyvinkin iäkkäänä. Liikkuminen vahvistaa myös mielen hyvinvointia ja muistia sekä tarjoaa mahdollisuuden tavata muita ihmisiä.

Riittävä päivittäinen liikkuminen tukee merkittävästi pitkäaikaissairauksien ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta. Vain muutama prosentti eläkeläisistä liikkuu kestävyys- ja lihaskuntosuositusten mukaisesti. Fyysinen aktiivisuus on ikäihmisille mieluisa, tutkitusti pätevä ja taloudellisesti edullinen keino ylläpitää omaa terveyttä, toimintaja liikkumiskykyä sekä mielen hyvinvointia ja muistia. Voimaharjoittelu ehkäisee tutkitusti muistisairauksia.

 

”Kaupungin tavoitteena on, että sellaisetkin yli 65-vuotiaat, joilla ei ole aiempaa kokemusta voimaharjoittelusta, innostuvat asiasta ja löytävät mitä hyötyä voimaharjoittelusta on heidän terveydelleen ja hyvinvoinnilleen.”

Palveluseteli haetaan Kurikan kaupungilta erillisellä lomakkeella, jossa käsittelyaika on korkeintaan kolme viikkoa. Tämän kautta palvelusetelin saaja sitoutuu ohjattuun ja tavoitteelliseen voimaharjoitteluun, jonka vaikuttavuutta seurataan erilaisilla mittareilla. 40 palveluseteliä, arvoltaan 10 euroa, voidaan myöntää kaksi kertaa vuodessa, eli yhteensä käytettävissä on 80 palveluseteliä vuodessa. Käytännössä hankittava palvelu maksetaan osittain palveluseteli- ja omavastuuosuuksina. Palveluseteli myönnetään kuusi kuukautta kestävään palveluun, eli halutessaan palveluntuottajaa voi vaihtaa puolen vuoden välein. Käytännössä palvelusetelin saaja ottaa itse yhteyttä valitsemaansa palveluntuottajaan, joka on hyväksytty palveluntuottajaksi. Palvelusetelin saaja saa palveluntuottajalta palvelusetelin piiriin kuuluvia palveluja viranhaltijapäätöstä vastaan.

Palveluntuottaja taas laskuttaa kaupunkia käytettyjen palvelusetelituntien mukaisesti. Palveluseteli on henkilökohtainen ja sitä voi käyttää ainoastaan myöntämispäätöksessä mainittuun tarkoitukseen. Toiminnan kehittymistä arvioidaan vuosittain ja kaupunki yhdessä tuottajien kanssa arvioi järjestelmän toimivuutta. Tämä mahdollistaa jatkuvan kehittymisen ja tulevaisuudessa palvelusetelijärjestelmää on suunniteltu laajentaa tulevaisuudessa muihinkin liikuntapalveluihin.

-Samuli