Yli 65-vuotiaiden liikuntapalveluseteli

 

Kurikan oma erikoisuus on yli 65-vuotiaiden liikuntapalveluseteli, jonka tavoitteena on kehittää Kurikassa esteetöntä voimaharjoittelua ja kuntosalimahdollisuuksia kaiken ikäisille ja kuntoisille hyvän toimintakyvyn, yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin takia.

Lisätietoja liikuntapalvelusetelistä saat täältä.

Tervehdys Kurikasta!

Kaupunkimme on rakentunut asukkaat edellä. Kokoomme nähden meillä on tarjottavana poikkeuksellisen paljon hyvän arjen kannalta tärkeitä asioita. Esimerkkejä tästä voi listata esim. liikuntapaikkojen moninaisuus, ulkoiluympäristöjen kauneus sekä ainutlaatuinen yhteishenki. Kurikassa ainutlaatuista on myös se, että meillä yli 65-vuotiaat kuntoilevat kaupungin tarjoamilla liikuntapalveluseteleillä, mikä on osa Kurikan kaupungin tavoitteita tukea kuntalaisten hyvinvointia ja alueen elinvoimaa. Palveluseteli on Kurikassa yksi tapa järjestää kunnallisia liikuntapalveluja, se lisää kuntalaisen valintamahdollisuuksia ja samalla edistää paikallista yrittäjyyttä.

Kaupungin tavoitteena on, että sellaisetkin yli 65-vuotiaat, joilla ei ole aiempaa kokemusta voimaharjoittelusta, innostuvat asiasta ja löytävät mitä hyötyä voimaharjoittelusta on heidän terveydelleen ja hyvinvoinnilleen.

 

Kurikassa ainutlaatuista on myös se, että meillä yli 65-vuotiaat kuntoilevat kaupungin tarjoamilla liikuntapalveluseteleillä, mikä on osa Kurikan kaupungin tavoitteita tukea kuntalaisten hyvinvointia ja alueen elinvoimaa.

Valtakunnallisena tavoitteena on, että yli 75-vuotiaista 94 % asuisi mahdollisimman itsenäisesti ja kodinomaisesti. Tavoitteen saavuttamiseksi olisi tärkeää pyrkiä tukemaan ikääntyneiden hyvinvointia ja toimintakyvyn ylläpitoa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Päivittäinen liikkuminen on ikäihmiselle elinehto. Liikkuminen ei estä vanhenemista, mutta sen avulla säilytetään ja parannetaan lihasvoimaa, tasapainoa, liikkuvuutta ja kävelykykyä. Laadukkaan liikuntaharjoittelun avulla liikkumiskyvyn edellytyksiä voidaan parantaa vielä hyvinkin iäkkäänä. Liikkuminen vahvistaa myös mielen hyvinvointia ja muistia sekä tarjoaa mahdollisuuden tavata muita ihmisiä.

Riittävä päivittäinen liikkuminen tukee merkittävästi pitkäaikaissairauksien ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta. Vain muutama prosentti eläkeläisistä liikkuu kestävyys- ja lihaskuntosuositusten mukaisesti. Fyysinen aktiivisuus on ikäihmisille mieluisa, tutkitusti pätevä ja taloudellisesti edullinen keino ylläpitää omaa terveyttä, toimintaja liikkumiskykyä sekä mielen hyvinvointia ja muistia. Voimaharjoittelu ehkäisee tutkitusti muistisairauksia.

 

Kaupungin tavoitteena on, että sellaisetkin yli 65-vuotiaat, joilla ei ole aiempaa kokemusta voimaharjoittelusta, innostuvat asiasta ja löytävät mitä hyötyä voimaharjoittelusta on heidän terveydelleen ja hyvinvoinnilleen.

Lisätiedot liikuntapalvelusetelistä ja sen hakemisesta:

Liikuntapalvelusetelistä