Visio: ”Onnellinen ja leikin iloa täynnä oleva lapsuus Kurikassa”

Lähtökohtana ja tavoitteena Kurikan varhaiskasvatuksessa on onnellinen ja itseensä luottava lapsi. Meillä lapsi saa olla lapsi ja toimia lapselle ominaisella tavalla. Pääpaino on mm. toiminnallisuudessa, leikissä ja oppimisen ilossa. Lapsi otetaan mukaan myös toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Lisäksi Kurikka tarjoaa valtavan hyvät ympäristöt seikkailuille ja erilaisille harrastuksille!

Tervetuloa tutustumaan unelmien maaseutukaupungin varhaiskasvatukseen!

Kurkkaa videoilta, mitä kaikkea kivaa Kurikan varhaiskasvatuksessa touhutaan!

Ilo tarttuu ja leikki kantaa Kurikan varhaiskasvatuksessa

”Kurikan varhaiskasvatuksen tavoitteena on lapsen uteliaisuuden, oppimisen halun ja ilon vahvistaminen kasvun ja kehityksen eri vaiheissa.

– Kun huomaa hyvän, se vahvistaa lapsen kasvupolkua. Positiivinen asenne näkyy Kurikan varhaiskasvatuksessa uusina työtapoina ja lapsia aidosti kuunnellen.”
(Teksti: Outi Myllymäki)

Lue koko artikkeli KurikkaNYT-verkkolehdestä

Mistä on tehty unelmien onnellinen lapsuus
Kurikan varhaiskasvatuksessa?

Se on tehty ilosta ja onnistumisesta,
kokeilemisesta, kannustamisesta.

Hyvän huomaamisesta ja
unelmia kylvävistä kasvattajista,
joilla on sylissään aina lapsen kokoinen kolo.

Se on tehty palvelevasta johtamisesta
ja kohtaavasta asiakaspalvelusta.
Se on tehty kehittyvästä, kokeilevasta,
ideoimiseen innostavasta

liikkuvasta, leikkivästä ja läsnäolevasta,
tukea antavasta, lapsilähtöisestä arjesta.

Se on tehty valinnan mahdollisuudesta,
perhepäivähoidosta, erilaisista päiväkodeista
sekä varhaiskasvatuksen muodosta uudesta.

Se on tehty perheiden yhteisestä olohuoneesta,
arjen aarteesta, avoin päiväkoti SoPeVasta.

Laadukasta varhaiskasvatusta maksutta!

Varhaiskasvatus on ollut maksutonta kaikille kurikkalaisille lapsille vuoden 2022 alusta lähtien. Kurikan kaupunginvaltuusto on päättänyt asiasta marraskuussa 2021. Maksuttomuus koskee sekä päiväkoteja että perhepäivähoitoa. Kurikassa on käytössä myös kotihoidontuen kuntalisä, jota maksetaan alle 2-vuotiaiden, kotihoidossa olevien lasten vanhemmille (vanhempainrahakauden jälkeen) 150 euroa kuukaudessa.

Kurikassa kirjoilla olevalle lapselle tehdään 0-maksupäätös (nollamaksupäätös) varhaiskasvatuksen aloituksen yhteydessä – perheen tuloista riippumatta. Tulotietoja ei tarvitse toimittaa kaupungille. Varhaiskasvatukseen hakuvaiheessa kysytään edelleen, kuinka monta tuntia kuukaudessa lapsen hoidontarve on. Tietoa tarvitaan lapsiryhmien muodostamista sekä henkilöstön työvuorojen ja henkilöstömäärän suunnittelua varten.  Varhaiskasvatus on maksutonta tuntimäärästä riippumatta.

Lisätietoja varhaiskasvatuksesta

Tutustu Kurikan laadukkaisiin varhaiskasvatuspalveluihin