Tonttikampanjan usein kysyttyjä kysymyksiä

Kuka voi ostaa tontin?

Tontin voi ostaa niin yksityinen kuin yrittäjäkin.

Voinko tutustua kauppakirjapohjaan ennakkoon?

Kaupanvahvistustilaisuudessa allekirjoitettava kauppakirja voi vähäisiltä osin poiketa esitetystä kauppakirjapohjasta

Tonttikampanjan kauppakirjapohja

Voinko varata kampanjassa mukana olevan tontin?

Kampanjatontteja ei voi varata 18.1-12.3.2022 välisenä kampanja-aikana . Tontin hankkiminen alennettuun hintaan on mahdollista suoralla kaupalla 12.3. järjestettävänä myyntipäivänä. Tontin voi ostaa suoralla kaupalla normaaliin hintaan myös kampanja-aikana.

Voiko samasta taloudesta ostaa kampanjapäivänä useamman tontin?

Samasta taloudesta on mahdollista ostaa useampi tontti. Ostajan on silti hyvä huomioida, että tontit myydään asumisrakentamista varten. Tästä syystä myyntiehtoihin kuuluvat rakentamisvelvoite sekä sopimussakko, mikäli velvoitetta ei noudateta.

Voinko käydä etukäteen tutustumassa tonttiin, josta olen kiinnostunut?

Tonttiin tutustuminen on mahdollista ja hyvin suositeltavaa. Tonttiin voi tutustua joko itsekseen tai kaupungin henkilöstön ohjaamana. Tontteja maastossa esittelevät kartoittajat Juhani Eilola (050 590 5834) ja Harri Maunumaa (0400 978 774).

Kuinka pitkä rakennusluvan käsittelyaika Kurikassa on tällä hetkellä?

Rakennusluvan käsittelyaika on noin kaksi viikkoa, kun tarvittavat asiakirjat ja kuulemiset on tehty.

Keneltä voin kysyä kaavoitukseen liittyvistä asioista?

Kaavoituksesta lisätietoa antavat toimistoarkkitehti Jukka Peltoniemi (044 550 2667) ja kaupungingeodeetti Kati Sulonen (044 735 5441).

Voiko rakennukset sijoittaa osin kaavaan merkittyjen rakennusalojen ulkopuolelle?

Rakennusalat ovat sitovia ja rakennukset tulisi sijoittaa niille. Rakennusluvan yhteydessä voidaan myöntää vähäisiä poikkeuksia rakennusalan rajasta perustelluista syistä. Lisätietoja voi tiedustella kaupungin rakennustarkastajilta Piia Laiteenmäeltä (050 590 5835)ja Sakari Kivikolta ( 040 772 1670) sekä toimistoarkkitehti Jukka Peltoniemeltä (044 550 2667).

Koska tontit merkitään maastoon vai onko ne jo merkitty sinne?

Asemakaavatontit ovat pääsääntöisesti jo merkittynä maastoon. Mikäli maastoonmerkintää ei ole vielä suoritettu, suoritetaan se kiinteistötoimituksena kuuden (6) kuukauden sisällä toimituksen vireilletulosta.

Mistä saan tietoa maaperästä?

Maastotietoja ja pohjatutkimustietoa on saatavissa kartoittaja Juhani Eilolalta (050 590 5834).

Milloin rakennustyön saa aloittaa?

Rakennustyön saa aloittaa kun lupa on myönnetty ja se on lainvoimainen, vastaava työnjohtaja on hyväksytty sekä aloituskokous on pidetty.

Mitä tyypillisiä kustannuksia kiinteistön hankkimiseen ja rakentamiseen liittyy?

Kiinteistön hankkimiseen ja rakentamiseen kuuluu sekä kaupungille että kolmansille osapuolille maksettavia kustannuksia. Yleisimpiin kustannuksiin lukeutuvat kauppasumma, varainsiirtovero, tontin lohkomiskustannus, lainhuudatusmaksu, rakennuslupamaksu sekä liittymämaksut (esim. vesi-, viemäri, sähkö- ja kuituliittymät).

Kuinka paljon tontille saa rakentaa?

Tiedon saat rakennustarkastajalta.

Miten saan rakennuksen paikan tontille merkittyä?

Rakennuspaikan merkintä tilataan kartoittajilta Juhani Eilola (050 590 5834) tai Harri Maunumaa (0400 978 774) rakennusluvan myöntämisen jälkeen.

Onko tieliittymän paikka tarkoin määrätty?

Yleensä liittymän paikan voi sijoittaa vapaasti tontin osuudelle, ellei asemakaavassa ole asiasta erikseen määräystä.

Miten tontin osoite määräytyy?

Kulmatontilla osoite tulee sen mukaan kummaltako kadulta tontille ajetaan. Osoite ilmoitetaan rakennuslupapäätöksen mukana.

Mitä minun tulisi huomioida ennen tontin hankintaa?

Ennen tontin hankkimista, kannattaa alueeseen tutustua käymällä siellä paikan päällä. Pyydä kaupungin henkilöstöltä maaperätiedot tonttia koskien. Monille tonttialueille on suoritettu pohjatutkimuksia, joista voi saada suuntaa antavaa tietoa tarvittavasta perustamistavasta. Myös kaavamääräykset sekä tontin rakennusoikeus on hyvä selvittää.

Tästä takaisin tonttikampanjaan